ผู้เช่าห้องขายสิทธิ์การเช่า ให้ผู้อื่นได้หรือไม่?
...  โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2566  ... 381
article

ส่วนใหญ่แล้วในสัญญาจะระบุว่า ห้ามเช่าช่วง ความหมายคือ ห้ามให้ผู้เช่าไปปล่อยเช่าต่อ

แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นต้องย้ายออกก่อนแล้วทางผู้เช่าสามารถหาผู้เช่าคนใหม่มาแทนได้

ก็อาจจะขอต่อรองกับเจ้าของห้องในการขอคืนเงินประกันสัญญาเช่าเต็มจำนวนได้ค่ะ

โดยปกติเงินประกันสัญญาเช่า คือ 2 เดือน

บทความที่เกี่ยวข้อง (3)