บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB
create สร้างเมื่อ 06/02/2566
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04/04/2566
map วิภาวดี ดอนเมือง หลักสี่ โครงการ : บราวน์ คอนโด พหลโยธิน 67
ราคาขาย
฿3,216,000 ฿2,590,000 (100,427 บ./ตร.ม.)
บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB
บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB
บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB
ดูรูปทั้งหมด : 16 รูป
บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB
บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai 300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB
คอนโด

area พื้นที่ : 25.79 ตร.ม.
room 1 ห้องนอน
bathroom 1 ห้องน้ำ
floor ชั้นที่ : 5-10
fq โควต้าต่างชาติ

บราวน์คอนโด พหลฯ67-สะพานใหม่
เพียง 300 เมตร BTS สายหยุด
คอนโดส่วนตัว เชื่อมชีวิตติดเมือง 1 ห้องนอน
เพียง 2.59 ล้านเท่านั้น

ทำนัดหมายเข้าชมโครงการได้ทุกวัน :)
สนใจลงทะเบียนนัดเข้าชมโครงการ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!
https://line.me/ti/p/AnAGnY3kdD

For more information
Tel: (+66) 93-956-6289
WhatsApp: (+66) 93-956-6289
LineID : ployfahfah
Link: https://line.me/ti/p/AnAGnY3kdD
Email: ployfah.k@hotmail.com
Co agent welcome*Brown 67 Phaholyothin-Saphanmai
300 Meter to BTS Sai Yud 1 bedroom only 2.59 MB

For more information
Tel: (+66) 93-956-6289
WhatsApp: (+66) 93-956-6289
LineID : ployfahfah
Link: https://line.me/ti/p/AnAGnY3kdD
Email: ployfah.k@hotmail.com
Co agent welcome*
ข้อมูลติดต่อ
phone 065-626-5636
line แอดไลน์สอบถาม
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
BTS สายหลัก > BTS วัดพระศรีมหาธาตุ 1.4 กิโลเมตร
ห้างสรรพสินค้า > บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดอนเมือง 0.6 กิโลเมตร
ห้างสรรพสินค้า > เทสโก้ โลตัส หลักสี่ 0.9 กิโลเมตร
ห้างสรรพสินค้า > เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา 1.6 กิโลเมตร
โรงพยาบาล > โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 0.5 กิโลเมตร
โรงพยาบาล > โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช 3.0 กิโลเมตร
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้